عکس هاي جديد بازيگران : عکس هاي جديد ايستاگرام الناز حبيبي

عکس هاي جديد ايستاگرام الناز حبيبي

الناز حيبي :

جلوي زبان ديگران را نمي‌توان گرفت، ولي اگر خوب زندگي کنيم، اين خود باعث شکست و تحقير آنان مي‌شود

عکس هاي بازيگران ايراني : عکس هاي جديد ايستاگرام الناز حبيبي

چه خبر از اينستاگرام الناز حبيبي در اسفند ماه 95

پارلين : عکس هاي بازيگران ايراني : عکس هاي جديد ايستاگرام الناز حبيبي

چه خبر از اينستاگرام الناز حبيبي در اسفند ماه 95

الناز حبيبي :

تو فقط خودت هستي

هيچکس هرگز مانند تو نبوده است

و هيچکس هرگز مانند تو نخواهد بود

و نيازي هم نيست

که تو شبيه ديگري باشي.

انتخاب با تو ست که

خودت باشي يا کپي ديگران

پارلين : عکس هاي بازيگران ايراني : عکس هاي جديد ايستاگرام الناز حبيبي

چه خبر از اينستاگرام الناز حبيبي در اسفند ماه 95

پارلين : عکس هاي بازيگران ايراني : عکس هاي جديد ايستاگرام الناز حبيبي

چه خبر از اينستاگرام الناز حبيبي در اسفند ماه 95

پارلين : عکس هاي بازيگران ايراني : عکس هاي جديد ايستاگرام الناز حبيبي

عکس هاي جديد ايستاگرام الناز حبيبي

الناز حبيبي :

هيچ گاه حسرت يا غصه روزهاي گذشته را نخوري

روزهاي خوب شادي ميبخشند، روزهاي بد تجربه ميدهند

بدترين روزها درس ميدهند و بهترين‌ها خاطره مي‌سازند

پارلين : عکس هاي بازيگران ايراني : عکس هاي جديد ايستاگرام الناز حبيبي

عکس بازيگران : عکس هاي جديد ايستاگرام الناز حبيبي اسفند ماه 95

منبع : http://parlyn.net/new-photos-instagram-elnaz-habibi.html